Házirend

A Házirend célja, hogy meghatározza a Mannheim Squash Clubban (MSC) tartózkodó személyek (szolgáltatásokat igénybevevők és egyéb használók) egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlen. Továbbá előírja a Mannheim Squash club rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló más szabályokban nem rögzített követelményeket.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

A Mannheim Squash Club területe csak rendeltetésének megfelelően használható. A Mannheim Squash club használója nem sérthet meg vonatkozó hatályos jogszabályi előírásokat, rendelkezéseket, illetve a jelen Házirendben foglalt szabályokat.

A Mannheim Squash Club egész területén TILOS:
A dohányzás és tömény szeszesital fogyasztása!
Az olyan tevékenység, amely a Mannheim Squash Club szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve közerkölcsöt sért!
Minden, másokat erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó zavaró tevékenység!
A drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés!
bármely veszélyes anyag és/vagy tárgy, (robbanóanyagok, pirotechnikai eszközök, fegyverek) mindenféle ital, illetőleg állat bevitele!
Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység, reklám, propaganda, (reklámtáblák, megállító táblák, falragaszok és szórólapok) elhelyezése, hang és képanyag készítése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása!

1. SZÁMÍTÓGÉPES ADATNYILVÁNTARTÁS:

Minden egyes BELÉPTETÉSKOR, KILÉPTETÉSKOR és FOGYASZTÁSKOR kérjük a vonalkódot beolvasáshoz bemutatni szíveskedjenek!
A fallabda pálya és a spinning kerékpárok foglalását is gép kezeli, ezért bejelentkezni csak a rendszerünkben regisztrált személyek tudnak, melyek automatikusan a bérletről levonásra kerülnek, illetve adóságként jelentkeznek a tagkártyán.
Lemondás, az óra megkezdése előtt 12 órával lehetséges.
A vonalkódok első regisztrációnál ingyenesek, további vonalkódok igénylése 500Ft. (elvesztés, rongálás)
A Mannheim Squash Club egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezettek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést tartani.
A Mannheim Squash Club sportszolgáltatásai és vendéglátó szolgáltatásai kizárólag a komplexum nyitvatartási idején belül vehető igénybe, (kivéve, ha az jogszabályt nem sért és üzemeltető előzetesen engedélyezte).

2. AZ MSC NYITVATARTÁSI RENDJE:

Hétfőtől-péntekig: 06:00 - 22:00
Szombaton és vasárnap: 08:00 – 15:00

A Mannheim Squash Club szolgáltatásait igénybevevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a komplexumot időben elhagyni.

Amennyiben a Mannheim Squash Club területén az üzemeltető a tevékenysége, illetőleg szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámanyagot készít, készíttet (mozgóképi, vagy fényképfelvétel) és esetlegesen azokon, bármely vendég is feltűnik, a vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel.

Szabálytalanság (jelen Házirend szabályainak, illetőleg az általánosan elfogadott viselkedési szabályok megszegése) esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor, eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani ill. tagjai sorából időlegesen vagy véglegesen kizárni. Az üzemeltető intézkedési jogosultságát meghaladó esetekben jogosult a rendőrség, illetőleg más hatósági szervezet segítségét kérni, akik utasításai szerint kell minden érintettnek együttműködni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.

A komplexum területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és a tisztaság betartása, alapvető elvárás a másik vendég tiszteletben tartása, a kultúrált viselkedés.

A Mannheim Squash Club üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért amennyiben azok a Házirend be nem tartásából ill. a vendégek felelőtlen magatartásából erednek. Valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért. A talált tárgyakat minden vendég a fitness terem recepcióján köteles leadni.

A szolgáltatásokat minden vendég saját felelősségére és kockázatára veszi igénybe.

A Mannheim Squash Club területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő üzemeltetőnek a recepción köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően késedelem nélkül telefonon értesítendő:

Mentők (baleset esetén) 104
Tűzoltóság (tűz esetén) 105
Rendőrség (rendbontás esetén) 107
Általános segélyhívó (bármely esetben) 112

A Mannheim Squash Club jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybevevő vendég számára szabadon a Mannheim Squash Club recepcióján elérhető és áttekinthető.

A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti!

3. RECEPCIÓ

A Mannheim Squash Club sportterületeire, belépni csak az érvényesen megváltott napi jeggyel vagy bérlettel lehet.

A sportszolgáltatást igénybevevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben egy öltözőszekrény rekeszt biztosít, illetőleg mindenkor az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja.

A vendég számára belépéskor zálog ellenében átadott eszközöket (öltözőszekrény kulcs, esetleges egyéb sportfelszerelések, törölköző, stb.) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközök vonatkozásában anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A sportszolgáltatások díjait a belépéskor előre kell megfizetni.

A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom illetve a pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre, illetve nem igényelhető vissza.

5. FITNESS TEREM

14 éven aluli gyermek nem tartózkodhat a teremben!
A fitness terembe csak megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág)lehet belépni és edzeni.
A mezítláb, papucs, szandálban ill. mezitláb történő edzés nem engedélyezett.
Mindenféle utcai viseletű cipő használata tilos!
Az edzőgépeket és eszközöket kizárólag rendeltetésüknek megfelelően a vendég alkatának és erőnlétének megfelelően saját felelősségére használhatja.

A gépek és eszközök használatát követően minden használó, a gépeket alaphelyzetének, az eszközöket pedig az arra rendszeresített tárolóhelyre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni A teremben a törölköző használata erősen ajánlott!

6. AEROBIC TERMEK

Az órák megkezdése előtt az órajegyet a vendég az edzőnek köteles átadni.
A csoportos órákra nincsenek fix, foglalt helyek, a vendégek az érkezésükkor a még szabad helyekre állhatnak be.
A spinning és más speciális órákra (recepción tájékoztatják ezekről) előre be kell jelentkezni a recepción. Az óra megkezdésének pillanatában a foglalás érvénytelen, ha a vendég az órára késve érkezik. A bérelt sporteszközök aznapi lemondása is FIZETENDŐ!
Az aerobic terembe csak tiszta, az edzésnek megfelelő sportöltözetben (sportcipőben trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A papucsban, szandálban való edzés ill. mezítláb történő edzés, nem engedélyezett. Mindenféle utcai viseletű cipő használata - tilos!
Az óra kezdését követően (maximum 10 perc) érkező vendéggel szemben az edzőnek jogában áll a balesetveszély és más vendég zavarásának elkerülése érdekében a belépést megtagadni.

7. ÖLTÖZŐ, SZAUNA

Az öltöző és zuhanytérben, valamint a szauna területén papucs használata kötelező.
Az öltözőben, és az öltözőszekrényekben hagyott tárgyakért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, a vendégek értékeiket a recepción található értékmegőrzőben tudják elhelyezni.
A szaunát az általános szabályok betartása mellett, mindenki saját felelősségére használja.
A szaunát, megfelelő öltözékben – fürdőruha, fürdőlepedő – lehet igénybe venni.
A szaunában, a törölköző használata kötelező.
A szaunában illóolaj csak mértékkel, másokra tekintettel használható.
A szaunába papucsban bellépni tilos.
A szauna a pihenés és a relaxáció helye. Csendet kérünk.
Távozás után a szekrényekben tilos szemetet hagyni.
Az esetleges meghibásodásokat kérjük a recepción jelezzék, a mielőbbi kijavítás miatt.

8. SZOLÁRIUM

Tilos használni a készüléket a szűrők vagy az időzítő meghibásodása esetén!
Ne használja a készüléket ha fotóaktivitást okozó gyógyszert szed!
A gép használata előtt kérje ki orvosa véleményét amennyiben antibiotikumot vagy gyulladáscsökkentő gyógyszert szed.
Ha bármilyen bőrbetegsége van a készülék használata előtt kérje ki kezelőorvosa véleményét.
Akin sok anyajegy vagy szeplő van, illetve akinek családjában rosszindulatú daganatos betegség fordult elő, ne használja a szoláriumot!
Gyerekek ne használják a gépet!
Aki már leégett vagy bőrgyógyászati kezelés alatt áll, ne használja a gépet!
A készülék használata előtt győződjön meg róla, hogy bőre mentes mindenféle testápolótól, parfümtől, dezodortól és egyéb kozmetikai szerektől, mivel ezek növelik a bőr fényérzékenységét!
A szolárium gépet mindenki csak saját felelősségére használhatja!

9. PARKOLÓ

A parkoló 20 db normál méretű személygépkocsi befogadására alkalmas.
A Mannheim Squash Club területén közlekedő járművekre a KRESZ szabályai érvényesek, maximális sebesség: 5 km/h.
Kérjük vegyék figyelembe, hogy a parkolóban gyalogosok és kisgyermekek is közlekednek, továbbá úgy parkoljanak, hogy ne akadályozzák más gépjárművek ki és beállását!
A Mannheim squash club területén parkoló személygépkocsikért anyagi felelősséget nem vállalunk!

A Mannheim Squash Club területén biztonsági kamerás megfigyelőrendszer működik.